Osteopenia

Osteopenia czyli początki osteoporozy. Co robić?

Osteopenia

Osteopenia jest to choroba kości dość poważna uznawana za początek osteoporozy. Jej objawów nie powinno się lekceważyć. Jest to objaw naturalny, że u dorosłego człowieka kości z upływem lat stają się cienkie, ponieważ postępuje proces niszczenia tkanki kostnej i jest on w rezultacie większy niż proces tworzenia nowych tkanek. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, że tempo resorpcji czyli niszczenia kości przekracza proces tworzenia się nowych tkanek to wtedy następuje zjawisko utraty masy kostnej. Przy osteopenii zauważalne jest obniżenie mineralnej gęstości kości do pewnego poziomu. Najczęściej choroba występuje u osób po czterdziestym roku życia jednak nie jest to reguła. Osteopenia może być chorobą wrodzoną np. u wcześniaków, albo nabyta jeszcze w młodym wieku. Kiedy pojawia się osteopenia masa kostna jest obniżona o 1 do 2, 5 w porównaniu do normy.

Jest to jednak tak niski wynik, że nie diagnozuje się u pacjenta osteoporozy. Jeżeli wynik jest poniżej 2, 5 ro wtedy istnieje stwierdza się osteoporozę. Nie każda osoba, która ma niską masę kostną jest zagrożona osteoporozę. Czasem osteopenia jest diagnozowana u osób, które mają naturalnie niską gęstość kości co jest spowodowane innymi przyczynami np. odrębnymi chorobami. Badaniem, które określa gęstość kości u pacjenta jest densytometria. Osteopenia różni się od osteoporozy tym, że jest to choroba odwracalna. Należy zastosować odpowiednie leczenie w celu poprawy stanu gęstości kości. Nie powinno się lekceważyć tej choroby, ponieważ nie leczona osteopenia może mieć dalsze konsekwencje.

Istnieje wiele takich przypadków, gdy zmniejszona masa kostna ulega resorpcji i dochodzi wtedy do rozwoju osteoporozy, która jest większą chorobą kości. Istotne jest więc wczesne wykrycie zmian w kościach oraz podjęcie odpowiedniego działa. Najczęściej wystarczy suplement diety w postaci wapnia, właściwa dieta i ruch, aby nie pozwolić na rozwój osteoporozy. Trzeba pamiętać, że zagrożenie osteopenią są też mężczyźni nie tylko kobiety, chociaż uważa się, że jest to „damską” choroba. W celu zastosowania profilaktyki dla zdrowia warto raz na jakiś czas przeprowadzić badania kontrolne gęstości kości. Badaniem podstawowym w przypadku podejrzenia osteopenii jest densytometria. Takie badanie kontrolne powinno się wykonywać profilaktyczne raz w roku. W czasie takiego badanie oznaczana jest przy pomocy specjalnego aparatu gęstość mineralna kości.

To pozwala precyzyjnie określić ( z dokładnością do jednego procenta) masę kości. Wynik normalny tego badania jest wtedy kiedy oddalenie jest mniej niż jedno odchylania od średniej wartości. Dla młodych osób ten pomiar powinien być mniejszy niż jeden.

Osteopenie możemy więc określić jako stan pośredni między normą a osteoporozą. Rozpoznaje się ją wtedy, kiedy wskaźnik le T -score gęstości kości jest na poziomie 1 do 2, 5 od odchylenia standardowego. W przypadku osteoporozy, do której może prowadzić osteopenia wskaźnik pomiaru gęstości kości jest przekracza 2, 5 odchylenia od normy. Istnieje wtedy ryzyko złamań kości i pojawienia się stadium jawnego choroby. Osteoporoza jawna to taki stan, kiedy pojawiło się jedno lub więcej złamań spowodowanych kruchością kości.

Czy osteopenia to choroba groźna dla zdrowia ?

Generalnie osteopenia nie zagraża życiu i zdrowiu w znacznym stopniu jednak bardzo szybko może doprowadzić do osteoporozy kiedy istnieje podwyższone ryzyko złamań. Warto więc podejmować środka zapobiegawcze na tą chorobę, którymi są przede wszystkim ruch i odpowiednia dieta.